Den stille mobilitets-revolusjonen

Privatbilene skal bort - fremtiden handler om bærekraftig mobilitet og bevegelsesfrihet. Og fremtiden, den er nå.

Næringslivet i Oslo samles rundt trafikknutepunktene. Nye leilighetsprosjekter bygges nesten uten private garasjeplasser. Privatbilene skal bort - fremtiden handler om bærekraftig mobilitet og bevegelsesfrihet. Og fremtiden, den er nå.

Det pågår en stille revolusjon. Privatbilens betydning reduseres, og nye transportløsninger er allerede på vei. Det er bare å lære seg begrepet bærekraftig mobilitet med en gang. I Oslo har vi sett nye, røde sykkelfelt bygges i rakettfart, bildeling øker markant, bysyklene er kjempe-populære og de unges favoritt, elsparkesyklene, har satt sitt klare preg på bybildet. Men hva skjer videre?

– Utviklingen går raskt, og Norge er kommet langt i europeisk sammenheng. For bare et par år siden var mangelen på parkeringsplasser noe av det folk var mest opptatt av. Går vi seks-syv år tilbake i tid ble nye leilighetskomplekser bygget med to parkeringsplasser per leilighet. For nye boligprosjekter bygges det nå ned til 0,4 parkeringsplasser per leilighet, og parkerings-plassene er på vei bort fra kontorbyggene. Det sier mye, forteller Erik Munkelien, forretningsutvikler for Bertel O. Steens mobilitetssatsing Otto.

Den nye førerløse veien til kontoret

Munkelien tok tidlig et dypdykk inn i spåkulen og etablerte sitt eget mobilitetsselskap. Han satset på utleie av elsykler og elsparkesykler til bedrifter og borettslag som ønsket å gi sine ansatte og beboere effektive transportløsninger. Etter et par år med elsykler var veien kort til å tenke delt mobilitet i et større perspektiv. Bertel O. Steen-konsernet likte selskapet og kompetansen og ga Munkelien mulighet til å realisere ideer og visjoner.

– Å ha en slik kjempe i ryggen er jo fantastisk. Nå har jeg en helt annen tyngde i møte med de store aktørene. Og utviklingen går raskt. Før måtte jeg skrape på døren hos konsernene, gårdeierne, entreprenørene og boligutviklerne. I dag er det de som ringer og ber oss i Otto finne den optimale mobilitetsløsningen som dekker deres behov. 

Hvordan tror han dette vil utvikles videre? 

– Parkeringsplasser ved jobb og bolig blir mindre og mindre attraktivt. Unge arbeidstakere vil bo og jobbe nær trafikknutepunktene, de bryr seg ikke om å ha lappen og vil ha effektiv reisevei. Se for eksempel på Primo Bryn i Nils Hansens vei - Bertel O. Steen Eiendoms nye kontorbygg på 27 000 kvadratmeter på Bryn. Her vil leietakerne oppleve en helt ny mobilitetshverdag der førerløse elbusser plukker opp ansatte og besøkende på den lokale T-banestasjonen, og frakter dem trygt og effektivt til og fra kontoret - appstyrt. I tillegg setter vi inn Ottos mobilitetstilbud som en del av husleiekostnaden. Dette er fremtidsrettet bærekraft, det er effektivt og det funker, sier han.

Utviklingen går raskt, og Norge er kommet langt i europeisk sammenheng. For bare et par år siden var mangelen på parkeringsplasser noe av det folk var mest opptatt av (...)

– Erik Munkelien, forretningsutvikler for Bertel O. Steens mobilitetssatsing Otto

Ruter tenker nytt og bærekraftig

Et selskap som følger Munkeliens mobilitetssyn er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken, Ruter. De har nå et utvidet fokus der bærekraftig bevegelsesfrihet skal tilfredsstille innbyggernes ønsker. Ruter drar for eksempel nytte av innsikten fra folks bruk av by- og elsparkesykler fordi det forteller mye om nye bevegelsesmønstre. Noe av det som nå prøves ut flere steder i Oslo sentrum er selvkjørende/førerløse busser i bybildet.

– Smarte byer handler om å benytte digital teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo, jobbe og reise. I Ruter lærer vi for eksempel mye om hvordan selvkjørende busser kan fungere i samspill med eksisterende infrastruktur langs veiene i Oslo. For at selvkjørende busser skal kunne bli en attraktiv mobilitetsløsning i fremtiden, prøver vi dem ut i ulike omgivelser med ulik kompleksitet. Derfor har vi opprettet nye traséer gjennom flere lysregulerte vegkryss i Oslo sentrum. Målet er å tilegne oss erfaring med såkalt V2X-teknologi. Her kommuniserer kjøretøy og veiinfrastruktur direkte med hverandre og utveksler informasjon fortløpende, forklarer Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter. 

Ruter skal være en ledende totalleverandør på mobilitet. Da må vi tenke nye løsninger på hvilke produkter vi skal tilby (...)

– Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter

Hun mener det er viktig å tenke fremtidsrettede løsninger for grønn mobilitet og delingsmobilitet, men hvilken miks av mobilitet det blir, vet hun ennå ikke. 

– Vi ønsker at man skal gå og sykle mer i Oslo, men også tilbys andre løsninger. I dag har vi to app-løsninger, en betalingsapp og en reiseapp. Vi planlegger å lansere en ny app i første halvår 2021, som både inneholder reiseplanlegging og betaling, i tillegg til flere mobilitetsløsninger. Vi vurderer alle muligheter, bærekraftig mobilitet er høyt prioritert. Ruter skal være en ledende totalleverandør på mobilitet. Da må vi tenke nye løsninger på hvilke produkter vi skal tilby, sier hun. 

Bilen – fra produkt til tjeneste?

Mange av de unge med lappen, ser ikke behovet for å kjøpe bil. Når de vet at gjennom-snittsbilen kun er i bruk 3% av tiden, blir renter og avdrag, forsikringer, bompenger og verkstedkostnader høye per kilometer. Når de enkelt og rimelig kan få tilgang på bil akkurat når de trenger det, forsvinner behovet for å eie. 

– Delingsøkonomien vokser kraftig, og bildeling appellerer til stadig flere. Det er naturlig, økonomisk fornuftig og særdeles bærekraftig, og i Oslo er det flere tusen delingsbiler på veien. Samtidig handler det mye om tilgjengelighet. Når leietakerne i Primo Bryn kan sitte på jobben eller hjemme med appen sin, booke bil, elsykkel eller elsparkesykkel fra mobilen, ja, til og med låne med seg kjøretøyet hjem over natten, tilbyr vi fremtiden – slik den naturlig vil være om noen år - for alle. Men vi er tidlig ute – det tror vi appellerer, forteller markedsdirektør i Bertel O. Steen Eiendom, Thomas Howard. 

Han forteller at kostnads- og miljøbevisste bedriftsledere ser at de kan bytte ut parkeringsplasser med delingsbiler, og slippe styret og kostnadene med kjøregodtgjørelse og unødvendige firmabilavtaler. De vet hvor viktig fokuset på bærekraft er for bedriftens ansatte, for rekruttering av rett kompetanse og oppfordrer til bruk av kollektivtrafikk. 

– For leietakerne i Primo Bryn ivaretar vi mobilitetsbehovet syv dager i uken. Skal man ut på tur eller på hytta i helgen, er det bare å booke bil på jobben – el eller bensin, ja, til og med firehjulstrekkere og varebiler. Som del av ett av Norges ledende bil-konsern kan vi tilby alle tjenester i en skalerbar modell med kvalitet i alle ledd. Slik blir alle behov dekket, avslutter Howard med et smil.

SE PROSPEKT

KONTAKT MEGLER FOR PRIMO BRYN

Har du noen spørsmål rundt arealer, området eller leie? Ta kontakt for mer informasjon!

KONTAKT

Thomas Bagn

Rådgiver utleie / Partner

+47 975 97 561 / thb@malling.no