Fikk veldig mye beliggenhet for pengene

Norturas flytting til Tollgaarden gjør at klimaregnskapet blir bedre og eiernes penger brukes mer fornuftig.

Sommeren 2023 flyttes hovedkontoret til en av Norges største matprodusenter inn i Schweigaards gate 15 i Oslo, bedre kjent som Tollgaarden. Selskapet er en av Norges viktigste hjørnesteinsbedrifter med omlag 30 produksjonssteder og 5000 ansatte over hele landet. Når landbruksgiganten flytter fra Løren på Oslo øst ned til sentrum har krav til beliggenhet vært utslagsgivende.

- Det er viktig at hovedkontoret vårt er så sentralt som mulig. Målet har vært å øke antall kollektivreiser for både ansatte og gjester, og at vi ligger så tett på offentlig transport som mulig. Rett utenfor døren har vi buss, trikk og Oslo S. Vi får besøk fra hele landet hver dag, og beliggenheten vil bidra positivt til vårt klimaregnskap, sier eiendomssjef Mads Unneberg i Nortura.

Han er godt fornøyd med at Nortura flytter til et bygg som er pusset opp, kontra et nybygg. Tollgaarden miljøsertifiseres, energiklassen forbedres betraktelig, og bygget vil få et vesentlig lavere fotavtrykk enn mange nyoppførte referansebygg i sentrum. 

- Det mest bærekraftige er å bruke bygg som allerede er der. Lavt klimaavtrykk fra vår virksomhet er viktig, og vi føler vi med dette prosjektet har foretatt et godt og bærekraftig valg, sier han.

 

Halverer behovet, sparer millioner

Unneberg fremhever at de har fått en meget god beliggenhet, også med tanke på hva de budsjetterte å betale per kvadratmeter. Siden Nortura er eid av et felleskap av 17 300 bønder, er administrasjonen og ledelsen nøye på hvordan eiernes midler forvaltes.

- Vi ønsker alltid å trimme kostnader for å styrke konkurransekraften til selskapet, sier Unneberg.

Nortura har tidligere estimert at flyttingen reduserer årlige kostnader med minst syv millioner kroner. Dagens lokaler er større enn de har behov for, og med utformingen av de nye lokalene, halveres behovet for kontorplass.

- Vi vurderte oppimot 60 ulike alternativer og Tollgaarden var i en klasse for seg selv, sier han og poengterer at lokalene spiller godt oppimot kjerneverdier i Nortura som ujålete og jordnær.

Moderne i historisk

Tollgaarden er en ærverdig bygning i Oslo som er fredet. Eiendommen ligger rett overfor det som var kjøtthallen i Oslo, og Unneberg synes det er stas at bygget har historiske handelstradisjoner. Like ved ligger også Landbrukskvartalet med Norges Bondelag og andre organisasjoner innen landbruket.

- Vi ønsker naturligvis å være attraktive overfor kunder og partnere. De nye lokalene vil dekke alle de krav vi har til nytt hovedkontor, og vi gleder oss til å utforme lokalene slik at de møter behovene som kommer på fremtidens arbeidsplass, sier Unneberg.

Ved innflytting blir tre datterselskap av Nortura med på laget. Med nye og imøtekommende lokaler er forventingene store til enda bedre samarbeid internt, og mot de andre firmaene i konsernet.

- Vi får se hverandre mer og får flere muligheter for god samhandling, sier han.

I Tollgaarden finnes møtesenter med auditorium, flerbruksrom og sosiale soner for ulike arrangementer.

- Gode servicefasiliteter i eiendommen har gjort at vi har kunnet ta mer fleksible valg, og det er også positivt for å holde kostnader nede, sier Unneberg.

 

Skal lage matlabb i bygget

Vel så viktig er de nye kjøkkenfasilitetene med prøvekjøkken og showkjøkken.

- Det er her vi utvikler Gilde og Prior produktene vi skal leve av i fremtiden. I Tollgaarden skal vi drive innovasjon sammen med kunder og partnere. Samtidig skal det være et viktig utstillingsvindu.

Målet er å etablere et godt samarbeid med 4Service som skal drive kantiner og publikumsrestauranter i bygget. Håpet at selskapene sammen finner frem til nye spennende måter å bruke Norturas egne produkter i matlagingen.

- Nortura er Norges største matvareleverandør på egg og kjøtt. Vi ser for oss et veldig godt og spennende samarbeid her, sier Unneberg forventingsfult.

Nortura ønsker seg flere spennende leietagere i bygget, og ønsket er at dette skal være seriøse og samfunnsengasjerte virksomheter som ønsker å samhandle og samarbeide. De ansatte er i hvert fall spente og entusiastiske på hva de har i vente.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Det virker som kollegene gleder seg til det de beskriver som kule lokaler med en super beliggenhet, avslutter Unneberg