Kontorer for bedrifter som liker å skille seg ut fra mengden

Kontorer for bedrifter som liker å skille seg ut fra mengden

Koronatiden har vært brukt godt i Schweigaards gate 15, bedre kjent som Tollgaarden. Gårdeier, Entra, har gått storstilt til verks for å skape nye og moderne kontorlokaler for bedrifter som lever av mennesker som skaper sammen.

– Vi har revet alt innvending og bygget opp alt på nytt igjen. Vi kan nå tilby lokaler som er fleksible, arealeffektive og tilpasset de arbeidsformene som moderne arbeidsplasser krever, sier Frank Randel Helgesen som er utleiesjef i Entra.

Store vinduer på bakkeplan og nye restauranttilbud skaper nytt liv i en del av sentrum som mest har vært brukt som en ferdselsåre.

– Én av mange kvaliteter ved Tollgaarden er beliggenheten. Vi er nabo til Oslo S og ligger rett mellom det hypermoderne i Barcode, og de nye trendområdene ved Grønland og Youngstorget. Her er det offentlig kommunikasjon rett utenfor døren i Schweigaardsgate og kun tre minutters gange ut på sporområdet til Oslo S. Det er vanskelig å tenke seg en mer sentral beliggenhet, sier Helgesen.

Vil du vite mer om bygget? Les mer på våre nettsider her

 

Svært arealeffektive lokaler

– Bygget er fredet. Derfor er alle valg styrt av respekt for det historiske. Ønsket har vært å rehabilitere på en måte som viderefører historiske elementer inn i moderne løsninger og etablerer konsepter som gir bygget tilbake til byen, sier Helgesen.

Tollgaarden skal ikke lenger være det flotte, men tilbaketrukne bygget. Nå skal det ta plass i bybildet.

– Det bygges ikke slike bygg lenger og det har noen helt egne kvaliteter som dagens nybygg ikke klarer å oppnå. Det er en av de virkelig ærverdige byggene, en perle løftes frem.

Det mest sammenlignbare er Havnelageret ved Operaen som Entra også har modernisert.

– Vi har modernisert Havnelageret i flere omganger og tar lærdommer fra det prosjektet inn i Tollgaarden. Til forskjell fra Havnelageret legges det opp til en enda mer gjennomført interiørstil. Dette muliggjøres ved at vi her både rehabiliterer og moderniserer bygget samtidig, og på mange måter definerer alt på nytt.

Entra har bred erfaring med å rehabilitere komplekse eiendommer, med respekt for det historiske og miljøet.

– Det sies at de mest miljøvennlige byggene er de som allerede er bygget, spesielt når det i tillegg tilrettelegges for nye systemer som støtter en bærekraftig drift over tid. Beregninger viser at Tollgaarden gir ca. 85 prosent lavere klimaavtrykk enn om vi skulle bygget et nybygg av samme størrelse. For bedrifter som tar sitt samfunnsansvar på alvor er prosjekter som dette kanskje det mest bærekraftige valget man kan ta, sier Helgesen.

Smarte miljøvalg

For Entra er det sentralt at all bygningsmasse forvaltes så miljøriktig som mulig, og det har også satt rammene for Tollgaarden. Bygningsmaterialer er bevart og gjenbrukt i samme bygg og andre steder, og andre materialer er gjenbrukt fra andre byggeprosjekt. Særlig materialer og elementer med historisk særpreg er bevart som kobberbeslagene. De mange gode valgene gjør at Tollgaarden vil gjøre seg fortjent til en miljøstatus som er det beste som er mulig å oppnå i et slikt rehabiliteringsprosjekt.

– Bygget vil bruke lite energi og ha lavt klimaavtrykk. Ved å rehabilitere sparer vi 7,9 tusen tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med å bygge et nytt bygg. Den største besparelsen kommer av at man sparer produksjon og transport av nye materialer, sier Helgesen.

Dette er fine tall for gårdeier selv, og leietakerne i bygget.

– Tollgaarden får moderne styringssystemer for energi og klima som overvåkes av teknisk personell på vårt kundesenter og av lokalt driftspersonell. Gjennom overvåking og jevnlig tilsyn blir driftstider og inneklima optimalisert, og energibruken redusert til et minimum, sier Helgesen.  

– Beliggenheten i seg selv er særlig gunstig for klimaregnskapet til leietakere, fordi flere kan velge kollektivtransport, fremhever Helgesen.

Neste generasjon arbeidstakere er mer bevisste på miljø. For bedrifter som skal bli attraktive for fremtidens kompetanse blir det avgjørende å ha kontor sentralt og nært knutepunkt for offentlig transport.

– Å velge den miljøvennlige jobbreisen vil for mange selskaper bli en avgjørende faktor for å nå egne mål om å senke eget klimaavtrykk fra egen drift, sier han.

 

Nye matopplevelser i sentrum

I bygget skal 4Service utvikle helt nye matkonsepter både for leietakere, og ut mot publikum på gateplan. Her kommer en personalrestaurant som etter arbeidstid blir åpen for alle, i tillegg til kaffebar og ulike spise- og serveringsteder. Målet er å skape et attraktivt tilbud til leietakere, nærområdet og skape nytt liv til byen.

Sammen skal 4Service og Entra jobbe med YTE for å skape arbeidsplasser til mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet.

– Gjennom engasjementet som 4Service har med YTE bidrar vi til å skape et jobbtilbud for mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet. Dette er noe som er viktig for oss også, sa Sonja Horn, administrerende direktør i Entra ASA da samarbeidet ble annonsert.

Schweigaards gate 15 ble tegnet av arkitekt Henry Bucher og var oppført i perioden 1919 til 1926. Bygget ble tegnet og bygget for Oslos Jernbanetollsted, men har siden den tid også huset flere andre statsetater. I 2023 skal fylles av kunnskapsbedrifter, og Nortura har allerede besluttet å flytte sitt hovedkontor til Schweigaards gate 15.

Les mer om Tollgaarden her