Raskere transport til jobb

Primo Bryn først med elmobilitetsdeling for leietakere

Bertel O. Steen Eiendom benytter selskapets nyvinning, «Otto», når de som første eiendomsutvikler inkluderer elmobilitetsdeling i felleskostnadene.

«Otto» er Bertel O. Steens nye appbaserte tjeneste for booking av elbil, elsykkel og elsparkesykkel. Tjenesten vil bli knyttet til eiendomsprosjekter i Bertel O. Steen Eiendoms portefølje, og først ut er det nye kontorprosjektet «Primo Bryn» i Nils Hansens vei 9-11.

– Transport til jobb begynner hjemmefra. For arbeidstakere er enkel reisevei til jobb et svært viktig parameter for valg av arbeidsgiver. Når Bertel O. Steen Eiendom nå skal få leietakere til sine 30-40 000 kvadratmetre på Bryn, har vi valgt å hjelpe alle som flytter dit med enkel, effektiv og miljøvennlig transport. Vi skal hjelpe leietakerne både til og fra jobb, men også til og fra møter i arbeidstiden, sier forretningsutvikler for Otto, Erik Munkelien.

Appbasert tjeneste

«Otto» er selskapets nye appbaserte tjeneste for booking av elbil, elsykkel og elsparkesykkel. Først ut er det nye kontorprosjektet «Primo Bryn» i Nils Hansens vei 9-11.

El-hub i kjelleren
Primo Bryn ligger inntil Ring 3 ved Teisen, med enkel på- og avkjøring. Og selv om det blir parkeringsplasser i byggene og kort vei til både buss, lokaltog og T-bane, skal det nye og eksklusive elmobilitetstilbudet gjøre reiseveien bortimot optimal. Men hva blir forskjellen på Otto og alle de andre eltransporttilbudene i Oslo?

– Jeg er glad for at du spør, for her snakker vi to vidt forskjellige konsepter. For det første – dette blir jo et inkludert tilbud til alle leietakere i Primo Bryn. Vi legger en API (Application Programming Interface) i samtlige ansattes mobil. Dermed kan de enkelt gå til huben i kjelleren, og ta ut en nyladet elbil, elsykkel eller elsparkesykkel ved hjelp av mobilen, enten der og da, eller på det tidspunktet de har bestilt mobiliteten. Mens elbilene skal benyttes til og fra møter, kan elsykkel og elsparkesykkel også benyttes i forbindelse med reise til og fra jobb.

Og ved ladebehov?

– Dette ivaretas via egne ladehuber ved tog- og T-banestasjonene nærmest Primo Bryn. Ønsker man å ta med seg sykkel hjem, kan man også lade hjemme. Enkelt, ikke sant?

«Transport til jobb begynner hjemmefra. For arbeidstakere er enkel reisevei til jobb et svært viktig parameter for valg av arbeidsgiver (...)»

-  ERIK MUNKELIEN, FORRETNINGSUTVIKLER FOR OTTO

Bærekraftige pionérbygg
Primo Bryn vil skille seg ut på flere områder enn med mobilitetsdeling. De tre byggene planlegges også for det nyeste innen smart- og appteknologi, men utbygger vil også satse sterkt på gjenbruk og ombruk. Begge områdene kommer miljøet og leietakerne til gode. Markedsdirektør i Bertel O. Steen Eiendom, Thomas Howard forteller:

– Konsernet har nå stort fokus på bærekraft, og det med god grunn. Primo Bryn er et viktig prestisjeprosjekt for konsernet og vi vil vektlegge å finne de beste resirkulerings-løsningene, og ser blant annet på om vi kan ombruke avfall fra kjernevirtksomheten vår, for eksempel bildekk, glass og stål inn i prosjektet i form av drenering, støyabsorbenter og møblering . I tillegg vil smartteknologi og gode appløsninger bli prioritert både innen ventilasjon, varme/kjøling, adkomst, parkering, møtebooking og servering. Så det er liten tvil om at Primo Bryn vil bli et spennende og intelligent bygg, avslutter Howard.

Intelligent bygg

I tillegg vil smartteknologi og gode appløsninger bli prioritert både innen ventilasjon, varme/kjøling, adkomst, parkering, møtebooking og servering.

«Primo Bryn er et viktig prestisjeprosjekt for konsernet og vi vil vektlegge å finne de beste resirkulerings-løsningene (...)»

-  THOMAS HOWARD, MARKEDSDIREKTØR I BERTEL O. STEEN EIENDOM

SE PROSPEKT

Kontakt megler for Primo Bryn

KONTAKT

Thomas Bagn

Rådgiver utleie / Partner

+47 975 97 561 / thb@malling.no