Sterk avslutning – svært sterk start

2021 har begynt som 2020 sluttet – sterkt. Håkon Tanberg som er ny leder for Malling & Co Næringsmegling, ser ingen tegn til oppbremsing i leiemarkedet.

– Vi har enorm pågang fra leietakere som er på jakt nye lokaler. I fjor satte vi «all time high» i utleid areal. Den høye aktiviteten fortsetter i 2021 med uforminsket styrke, sier Håkon Tanberg. 

Tyngde bak rådene
Ved nyttår tok han over som ny leder for Malling & Co Næringsmegling. Tanberg har lang fartstid i bransjen og er en ledende skikkelse innen utleie av næringseiendom. Han overtar roret i et særdeles velsmurt maskineri. 

– Vi er landets ledende næringsmegler. Med bransjens mest kompetente team i ryggen, er jeg trygg på at dette også er en posisjon vi fremover både skal befeste og styrke. Medarbeiderne er ryggraden i selskapet og årsaken til både historisk og fremtidig suksess, sier Tanberg. 

Han trekker også frem Eiendomshusets samlede kompetanse som et stort fortrinn, og forteller at selskapet håndterer alle typer oppdrag og bistår gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.

Håkon Tanberg melder at Malling har en enorm pågang fra leietakere som er på jakt nye lokaler.

– Med spesialister innen alle fagdisipliner, er vi svært godt rigget for å raskt sette sammen tverrfaglige team som håndterer komplekse oppdrag for våre kunder, sier Tanberg. 
Han mener det brede tjenestespekteret er det som skiller selskapet fra konkurrentene, og det som gjør Malling & Co i stand til å hjelpe kundene med å realisere en best mulig verdiutvikling av sin eiendomsportefølje. 

– Vår sammensatt kompetanse, kombinert med en ledende avdeling for analyse- og verdivurdering, gir oss betydelig tyngde bak de rådene vi hver dag gir våre kunder, sier Tanberg. 
 

(...) 1 av 3 sier at hjemmekontoret har påvirket sinnstilstanden deres negativt. Forskningen på dette fagfeltet antyder også at jo flere kolleger som jobber hjemmefra, jo dårligere presterer de. 

– Håkon Tanberg, Leder Næringsmegling/Partner.

Planlegger for vekst
Malling & Co Næringsmegling har landets største utleieportefølje, og hver dag har vi derfor tett dialog med svært mange gårdeiere og leietakere. Koronasituasjonen opptar naturlig nok mange av våre oppdragsgivere, men tilbakemeldingene fra de fleste leietakere er at de planlegger for videre vekst.

– Det betyr at selv om noen bransjer har fått kjenne korona på kroppen, så er det mange selskaper som går svært godt og som ser lyst på fremtiden. De fleste begynner å bli lei av å sitte på hjemmekontor og lengter tilbake til en normal arbeidsdag, hvor de kan gå på jobb og møte kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Dette underbygges i en medlemsundersøkelse fra NITO, hvor 1 av 3 sier at hjemmekontoret har påvirket sinnstilstanden deres negativt. Forskningen på dette fagfeltet antyder også at jo flere kolleger som jobber hjemmefra, jo dårligere presterer de. 

– Dette bekrefter at kontorene vil være den viktigste arbeidsplassen også i fremtiden, sier Tanberg.

Man bygger heller ikke et lag eller et godt fellesskap over Teams. Kontoret må derfor ha kvaliteter som gjør det attraktivt for medarbeiderne å møte opp og faktisk «gå på jobb».

– Håkon Tanberg, Leder Næringsmegling/Partner.

Fokus på fleksibilitet og elastisitet 
Det betyr selvsagt ikke at kontorarealene og hvordan vi jobber fremover ikke vil endres. Tanberg er likevel overbevist om at trenden vi har sett de siste årene, med fleksible, åpne kontorarealer vil vedvare.

– Det som imidlertid blir enda viktigere fremover er å tilrettelegge for fleksibilitet og elastisitet i lokalene, slik at de leide lokalene kan håndtere eventuelle endringer i leietakers arbeids- og samhandlingsform i leieperioden, sier Tanberg. 

Samtidig har korona vist oss at både hjemmekontor og digital samhandling i Teams fungerer. I vår undersøkelse om effekten av pandemien, sier 80 prosent at de fremover vil jobbe mer hjemmefra enn det de gjorde før korona. Det er derfor ingen tvil om at hjemmekontor og digitale samhandlingsplattformer vil ha en mer sentral plass i arbeidshverdagen fremover. Dette må selvsagt kontorløsningene legge til rette for, men kontorets mange fordeler må på ingen måte undervurderes. I en undersøkelse fra Kantar og Telenor sier for eksempel hele 80 prosent at de jobber bedre på arbeidsplassen enn hjemme. 

– Man bygger heller ikke et lag eller et godt fellesskap over Teams. Kontoret må derfor ha kvaliteter som gjør det attraktivt for medarbeiderne å møte opp og faktisk «gå på jobb», sier Tanberg. 

Dette blir vinnerne
Fra et gårdeierperspektiv vil vinnerne være de som kan tilby moderne, fleksible arealer med gode kvaliteter i bunnen. 

– Lokalene er en grunnstruktur som må kunne håndtere hyppig endrede behov, både i forhold til arbeidsmetodikk og arealbehov. Selskapets lokaler skal hele tiden være med å bygge opp under leietakernes aktiviteter. De gårdeierne som tilbyr lokaler med kvaliteter som gjør leietakerne bedre og som samtidig byr på fleksible og elastiske arealer, de blir vinnerne i leiemarkedet fremover, sier Tanberg. 

Ønsker du å slå av en prat?

Eiendomshuset Malling & Co er Norges eldste og største kompetansesenter
innen næringseiendom. Vi slår gjerne av en prat for å hjelpe deg!

KONTAKT

Malling & Co Næringsmegling AS

+47 240 28 000 / post@malling.no