Construction City

ØKERN

105 000 m2

Dette bygget skal romme Norges største fastlandsnæring

Construction City har ambisjon om å bli et av verdens fremste kompetansesentre i sin bransje og skal skape den ledende destinasjonen for verdiskapende samhandling. Leietakerne i Construction City skal samarbeide og ta lederskap innen bærekraft, teknologi og arbeidsmetoder i bransjen til gode for miljø, klima og mennesker.

NØKKELINFORMASJON

 • Norges fremste næringscluster for bygg, anlegg- og eiendomsbransjen som representerer bransjens komplette verdikjede med byggherrer/utviklere,
  entreprenører, utstyrs- og infrastrukturprodusenter, rådgivere, leverandører,
  investorer, akademia og offentlige myndigheter.
 • Obos, AF Gruppen, Betonmast flytter sine hovedkontor til bygget
 • Construction City skal være et utstillingsvindu for bransjen som fremmer samhandling og innovasjon
 • Ca. 4 500 arbeidsplasser, 600 p-plasser, 1 700 sykkelplasser
 • 1 og 2. etg («Hjerterommet») er et utvidet service, tjeneste, servering og handels tilbud til kontor brukerene i bygget
 • Obos bygger i tillegg 3 000 leiligheter over en 10 års periode på Ulven
 • Gårdeier; CCE v/Obos/ AF / Betonmast. Totalentreprenør; AF Gruppen. Arkitekter; Link Arkitektur og Scenario Interiør arkitekter
 • Estimert ferdigstillelse 2025/2026
PRISKATEGORI: TOPPLEIE ØKERN

ET FELLES «HJERTEROM»

Byggets størrelse tilsvarer 12 fotballbaner og blir en kunnskapspark og et samlingssted som skal skape synergier på tvers for å bringe bransjen fremover.

Seks rause kontorfløyer knytter seg direkte til hjerterommet og etablerer et samlet anlegg med gode relasjoner mellom prosjektets funksjoner. Det grønne elementet i utearealer så vel som fellesarealer skal være med på å skape et velkomment og varmt miljø.

 

FASILITETER

Construction City vil utgjøre en forskjell for bærekraft, samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Ambisjon om å møte behovene for gode byrom, et bredere handels- og bevertningstilbud, og ikke minst byrom som inviterer til aktiviteter, opphold, trening og kultur.

Kontakt megler for Construction City

Construction City skal være Norges fremste næringsklynge for bygg anlegg og eiendomsbransjen. Ta ta kontakt for mer informasjon!

KONTAKT

Fredrik Sommerfeldt

Leder Markets

+47 916 09 161 / fs@malling.no
KONTAKT

Thomas Bagn

Rådgiver utleie / Partner

+47 975 97 561 / thb@malling.no