Construction City

ULVEN

102 000 m2

Dette bygget skal romme Norges største fastlandsnæring

Construction City har ambisjon om å bli et av verdens fremste kompetansesentre i sin bransje og skal skape den ledende destinasjonen for verdiskapende samhandling. Leietakerne i Construction City skal samarbeide og ta lederskap innen bærekraft, teknologi og arbeidsmetoder i bransjen til gode for miljø, klima og mennesker.

NØKKELINFORMASJON

  • Construction City blir Norges fremste næringscluster for bygg, anlegg- og eiendomsbransjen.
  • Dette representerer bransjens komplette verdikjede med byggherrer/utviklere, entreprenører,
    utstyrs- og infrastrukturprodusenter, rådgivere, leverandører, investorer, akademia og offentlige myndigheter
  • Construction City skal være et utstillingsvindu for bransjen som fremmer samhandling og innovasjon. Et fullservice-bygg tilpasset BAE-næringen
  • Estimert ferdigstillelse 2025
PRISKATEGORI: Toppleie Økern

ET FELLES «HJERTEROM»

Byggets størrelse tilsvarer 12 fotballbaner og blir en kunnskapspark og et samlingssted som skal skape synergier på tvers for å bringe bransjen fremover.

Seks rause kontorfløyer knytter seg direkte til hjerterommet og etablerer et samlet anlegg med gode relasjoner mellom prosjektets funksjoner. Det grønne elementet i utearealer så vel som fellesarealer skal være med på å skape et velkomment og varmt miljø.

 

FASILITETER

Construction City vil utgjøre en forskjell for bærekraft, samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Ambisjon om å møte behovene for gode byrom, et bredere handels- og bevertningstilbud, og ikke minst byrom som inviterer til aktiviteter, opphold, trening og kultur.

Kontakt megler for Construction City

Construction City skal være Norges fremste næringsklynge for bygg anlegg og eiendomsbransjen. Ta ta kontakt for mer informasjon!

KONTAKT

Fredrik Sommerfeldt

Leder Markets

+47 916 09 161 / fs@malling.no
KONTAKT

Thomas Bagn

Rådgiver utleie / Partner

+47 975 97 561 / thb@malling.no